Preventívne opatrenia Použitie akrylátového bazéna.

- 2021-08-02-

Preventívne opatrenia týkajúce sa použitia akrylátového bazéna nasledovne

1.Akrylový bazénnemôže existovať na rovnakom mieste ako iné organické rozpúšťadlá s jasnými a bezfarebnými kvapalinami.
2. Nedotýkajte sa organických rozpúšťadiel. Akonáhle sa dotknete exteriéru akrylátového bazéna, môže dôjsť k jeho poškodeniu.
3. Počas procesu prepravy projektu akrylového bazéna nemažte vonkajší ochranný film alebo ochranný papier. Vzhľadom na zložitosť procesu prepravy je ľahké ovplyvniť vnútorné materiály akrylového bazéna.
4. Teplota použitia akrylového bazéna by nemala presiahnuť 85 stupňov Celzia.
5. Pri čistení akrylátového bazéna používajte iba mydlovú vodu, jemnú bavlnenú tkaninu namočenú v mydlovej vode a nedrhnite ani nesušte tvrdým predmetom, inak vyzerá akrylový bazén ľahko poškriabať.

Vlastnosti akrylátového bazénu nasledovne:
1. Trvanlivosť: Projekt akrylátového bazéna má vynikajúcu ochranu pre vstavaný svetelný zdroj a predlžuje dobu aplikácie svetelného zdroja.

2. Odolnosť voči poveternostným vplyvom: Panel je potiahnutý kovovou základňou s vysokou koncentráciou absorbéra ultrafialového žiarenia striekanou dovážanou automobilovou farbou, ktorá môže udržať dlhodobú odolnosť a nikdy nevybledne. Životnosť je 5 ~ 8 rokov.

3. Odolnosť proti nárazu: 200 -násobok odolnosti voči skleneným výrobkom, takmer neexistuje riziko rozbitia.

4. Úspora energie: dobrý výkon prenosu svetla, zodpovedajúcim spôsobom zníženie svetelných zdrojov, úspora elektrickej energie a zníženie prevádzkových nákladov.