Kvalita je život Kingsigna
Po spolupráci a celoživotná spokojnosť

Misia Kingsign: Byť najspokojnejším dodávateľom pre zákazníkov a zároveň sa usilovať o materiálne a duchovné šťastie všetkých zamestnancov

Kingsign Vision: Stať sa najväčším dodávateľom akrylových materiálov

Hodnoty Kingsign: Konečný, Introspekcia, Čistota, Zlepšovanie, Rešpekt, Tolerancia, Čestnosť a dôveryhodnosť, Altruizmus, Úspechy za sto rokov